Declaración da Asemblea de Movimentos do FSM 09

treat geneva;”>fsm09

Os movementos sociais do mundo reunímonos con ocasión da celebración do 9º FSM en Belém, na Amazonia onde os pobos resisten á usurpación da natureza, os seus territorios e a súa cultura. Estamos en América Latina onde nas últimas décadas deuse o reencontro entre os movementos sociais e os movementos indíxenas que desde a súa cosmovisión cuestionan radicalmente o sistema capitalista; e nos últimos anos coñeceu loitas sociais moi radicais que conduciron ao derrocamento de gobernos neoliberales e o xurdimento de gobernos que levaron a cabo reformas positivas como a nacionalización de sectores vitais da economía e reformas constitucionais democráticas.

Neste contexto, os movementos sociais de América latina actuaron de forma acertada: apoiar as medidas positivas que adoptan estes gobernos, mantendo a súa independencia e a súa capacidade de crítica en relación a eles. Esas experiencias axudarannos a reforzar a firme resistencia dos pobos contra a política dos gobernos, das grandes empresas e os banqueiros que están descargando os efectos desta crise sobre as costas das e dos oprimidos.

Na actualidade os movementos sociais a escala planetaria afrontamos un desafío de alcance histórico. A crise capitalista internacional que impacto á humanidade exprésase en varios planos: é unha crise alimentaría, financeira, económica, climática, enerxética, migratoria, de civilización, que vén a par da crise da orde e as estruturas políticas internacionais.

Estamos ante unha crise global provocada polo capitalismo que non ten saída dentro deste sistema. Todas as medidas adoptadas para saír da crise só buscan socializar as perdas para asegurar a supervivencia dun sistema baseado na privatización de sectores estratéxicos da economía, dos servizos públicos, dos recursos naturais e enerxéticos, a mercantilización da vida e a explotación do traballo e da natureza, así como a transferencia de recursos da periferia ao centro e dos traballadores e traballadoras á clase capitalista.

Este sistema réxese pola explotación, a competencia exarcebada, a promoción do interese privado individual en detrimento do colectivo e a acumulación frenética de riqueza por un puñado de acaudalados. Xera guerras sanguentas, alimenta a xenofobia, o racismo e os extremismos relixiosos; agudiza a opresión das mulleres e incrementa a criminalización dos movementos sociais. No cadro destas crises, os dereitos dos pobos son sistematicamente negados.

A salvaxe agresión do goberno israelí contra o pobo palestino, violando o dereito internacional, constitúe un crime de guerra, un crime contra a humanidade e un símbolo desta negación que tamén sofren outros pobos do mundo.

Para facer fronte a esta crise é necesario ir á raíz dos problemas e avanzar os máis rapidamente posible cara á construción dunha alternativa radical que erradique o sistema capitalista e a dominación patriarcal.

É necesario construír unha sociedade baseada na satisfacción das necesidades sociais e o respecto dos dereitos da natureza, así como na participación popular nun contexto de plenas liberdades políticas. É necesario garantir a vixencia de todos os tratados internacionais sobre os dereitos civís, políticos, sociais e culturais (individuais e colectivos), que son indivisibles.

Neste camiño temos que loitar, impulsando a máis ampla mobilización popular, por unha serie de medidas urxentes como:

– A nacionalización da banca sen indemnización e baixo control social

– Redución do tempo de traballo sen redución do salario

– Medidas para garantir a soberanía alimentar e enerxética

– Poñer fin ás guerras, retirar as tropas de ocupación e desmantelar as bases militares estranxeiras

– Recoñecer a soberanía e autonomía dos pobos, garantindo o dereito á autodeterminación

– Garantir o dereito á terra, territorio, traballo, educación e saúde para todas e todos

– Democratizar os medios de comunicación e de coñecemento

O proceso de emancipación social que persegue o proxecto ecoloxista, socialista e feminista do século 21 aspira a liberar á sociedade da dominación que exercen os capitalistas sobre os grandes medios de produción, comunicación e servizos, apoiando formas de propiedade de interese social: pequena propiedade territorial familiar, propiedade pública, propiedade cooperativa, propiedade comunal e colectiva.

Esta alternativa debe ser feminista porque resulta imposible construír unha sociedade baseada na xustiza social e a igualdade de dereitos se a metade da humanidade é oprimida e explotada.

Para rematar, comprometémonos a enriquecer o proceso da construción da sociedade baseada no “bo vivir” recoñecendo o protagonismo e a achega dos pobos indíxenas.

Os movementos sociais estamos ante unha ocasión histórica para desenvolver iniciativas de emancipación a escala internacional. Só a loita social de masas pode sacar ao pobo da crise. Para impulsala é necesario desenvolver un traballo de base de concienciación e mobilización.

O desafío para os movementos sociais é lograr a converxencia das mobilizacións globais a escala planetaria e reforzar a nosa capacidade de acción favorecendo a converxencia de todos os movementos que buscan resistir todas as formas de opresión e explotación.

Para iso comprometémonos a:

* Desenvolver unha semana de acción global contra o capitalismo e a guerra do 28 de marzo ao 4 de abril 2009:

* Mobilización contra o G-20 o 28 de marzo;

* Mobilización contra a guerra e a crise o 30 de marzo;

* Día de solidariedade co pobo palestino impulsando o boicot, as desinversiones e sancións contra Israel, o 30 de marzo;

* Mobilización contra a OTAN no seu 60 aniversario 4 de abril; etc.

* Fortalecer as mobilizacións que desenvolvemos anualmente:

* 8 de marzo: Día internacional da Muller

* 17 de abril: Día Internacional pola Soberanía Alimentar

* 1 de Maio: Día Internacional dos traballadores e traballadoras

*12 de outubro: Mobilización Global de loita pola Nai Terra contra a colonización e a mercantilización da Vida

* Impulsar as axendas de resistencia contra o cumio do G-8 en Cerdeña, o cumio climático en Copenhague, o cume das Américas en Trinidad e Tobago

Respondamos á crise con solucións radicais e iniciativas emancipatorias.

Esta vergoñenta impunidade debe terminar. Os movementos sociais reafirman aquí o seu activo sostén á loita do pobo palestino así como todas as accións dos pobos do mundo contra a opresión.

You may also like...