Documentación

O estilo organizativo de AMARANTE guiase pola máxima transparencia como elemento central mobilizador e democrático. Por elo sempre damos información puntual e conta dos nosos acordos e da memoria tanto das nosas actividades coma das nosas contas ( en proceso de auditoria externa ) non só a base asociativa, health purchase senon ao conxunto da sociedade coa máxima transparencia.

Documentación Política

Memorias

Convenios

Publicacións

illness sans-serif;”>

You may also like...