Educación para o Ecodesenvolvemento

En Amarante pensamos que a solidariedade, viagra sale como calquera outro tipo de actividade, prescription require unha certa formación para poder desenvolvela con eficacia. Facer solidariedade precisa, site ademais, ser conscientes da responsabilidade que significa realizar actividades que van a repercutir en maior ou menor medida, sobre condicións concretas de persoas con nome e apelidos. Por estas razóns elaboramos programas encamiñados a formar e sensibilizar ás persoas incorporadas ó movemento da solidariedade.

  • Xanela aberta ao Sur
    Cumpre achegar a realidade dos pobos do Sur á nosa sociedade para coñecer a súa problemática e formar persoas que colaboren activamente na transformación do inxusto modelo de relacións Norte-Sur.
  • Centro de Recursos para a Solidariedade
    O Centro Alternativo e de recursos para á Solidariedade da ONG AMARANTE, fundaméntase na necesidade de facilitar un punto de conexión das diferentes publicacións e actividades do campo da Solidariedade e do Consumo Responsable.
  • Interculturalidade
  • Actividade Formativa

You may also like...