Finanzas Éticas

Un dos obxectivos prioritarios desta campaña é denunciar o impacto das inversións de diferentes bancos. Para esto elixiuse a BBVA e Santander como exemplo representativo da banca española. O primeiro paso foi encargar unha investigación a SOMO (Centro de Investigacións sobre Empresas Multinacionais). Os resultados foron dous informes que puxeron de manifesto a vulneración dos dereitos humanos e o impacto negativo sobre o medio ambiente na maioría das inversións de estas dúas transnacionais en América Latina.

En Galicia  un grupo de traballo formado por máis de dez entidades, pills entre as que se atopa Amarante que ten como obxectivo impulsar unha entidade de Banca Ética de base cooperativa.

Dous son os proxectos complementarios a ese respecto Coop57 e Fiare.

Tamen apoiamos iniciativas de Banca Ética como a de Triodos Bank coa que temos impulsado, xunto con outras organizacións a Conta Xusta.

You may also like...