Auditadas as contas

Vimos de auditar a súa contabilidade entre os anos 2004-2009.Do traballo do auditor se desprende a “imaxe casino netherlands fiel do patrimonio e da situación financeira” en todos estos anos. Unha mostra máis da metodoloxía de traballo serio e transparente. memorias e auditorias  

You may also like...