Amarante participou no Curso de Formación en Voluntariado da USC

cialis helvetica, cialis sans-serif;”>Astore helvetica,sans-serif;”> partir da proposta de dinamizar un obradoiro sobre “voluntariado e cooperación”, artellamos unha actividade que xirou en torno dos temas Activismo e Solidariedade.

Partindo de algunhas preguntas clave e imaxes que evidenciaban o abismo entre aCharla_Amarante_USC_2 realidade dos países do Norte e do Sur, pasamos a reflexionar sobre o modelo de solidariede e de activismo social que fomentamos en Amarante.

Asemade contamos coa colaboración de Polo e Belén, participantes no Xanela Aberta ao Sur 2009, que compartiron as vivenzas acadadas na visita ao MST (Brasil) e a Fundación MCCH (Ecuador).

En definitiva, tratamos de destacar o importante papel da participación e da movilización cidadá para lograr o cambio social, unha vez que a construcción dunha cidadanía crítica, comprometida e activa preséntase como un elemento central do proxecto de Amarante. 

 

You may also like...