Amarante participou das xornadas de promoción do voluntariado de ESF

Co fin de vizibilizar a organización nesa comarca e impulscharla esf 1ar alianzas e colaboracións con outras institucións, for sale decease o grupo de Amarante Compostela ten participado en diferentes actividades de fomento do voluntariado, treatment especialmente entre a comunidade universitaria. 

O 27 de outubro participamos na charla “Estudas ou traballas? Hai algo máis…”, sickness organizada por Enxeñería Sen Fronteiras (ESF) na facultade de ETSF para dar a coñecer o voluntariado e achegar experiencias concretas de persoas que colaboran con diferentes organizacións. 

Leticia Castro, do grupo local de Compostela, expuxo a súa experiencia no programa Xanela Aberta ao Sur, a través do cal puido coñecer o MST (Brasil), ademáis de trasladar a forma de participación e o perfil das accións e actividades que se realizan en Amarante.  

You may also like...