A Campaña Quien Debe a Quien? solidarizase con Haití e esixe a cancelación da Debeda Externa

A campaña ¿Quién debe a Quién? unese ao chamado mundial por unha resposta Haitiurxente, persistente e solidaria co pobo de Haití, que inclua a cancelación inmediata e incondicional da ilexítima debeda externa que ata o día de hoxe se cobra a Haití.

As organizacións e persoas que formamos a campaña pola anulación da debeda ¿Quién debe a Quién?[i] queremos expresar o noso apoio e solidariedade co pobo de Haití, e acompañalo nestes momentos de enorme sufrimento. Sumámonos ao chamamento internacional para que os pobos e os gobernos do todo o mundo respondan con urxencia, persistencia e solidariedade, ante o terrible terremoto que sacudiu a vida dese digno e valente pobo, afectando directamente a unha terceira parte da poboación – tres millóns de persoas – e sumando unha destrución de inimaxinables proporcións ao que xa era, para a inmensa maioría, unha situación de tremenda precarización coa violación cotiá dos seus dereitos humanos máis elementais.

O grao de destrución que alcanzou o terremoto do pasado martes en Haití é froito en boa medida da situación de empobrecimiento que vén sufrindo desde hai décadas o pobo haitiano. Os impactos da dominación imposta por medio da débeda externa, o libre comercio, a imposición dun modelo agrícola industrial e exportador, o saqueo da súa natureza e a invasión de intereses transnacionales, agravaron sen dúbida a vulnerabilidade do país ante os desastres naturais. Tal e como denuncia a rede Xubileo Sur, que nos últimos anos liderou unha campaña de denuncia da ocupación militar por parte das tropas da ONU e pola cancelación da débeda de Haití, “a condición de vulnerabilidade do país ás traxedias naturais” -provocada en gran medida pola devastación do medio ambiente, pola inexistencia de infraestrutura básica, polo enfraquecemento da capacidade de acción do estado- non está desconectada desas accións [pago da débeda externa, libre comercio, supeditación aos intereses transnacionales e ocupación militar], que atentaron historicamente contra a soberanía do pobo. 

Desde Quen debe a Quen? consideramos que é a nosa responsabilidade, como parte da comunidade internacional, actuar de forma contundente para que o pobo de Haití poida reconstruír o seu país e poida forxar un futuro libre da explotación e dominación que sufriu até agora. Neste sentido, a resposta en forma de axuda humanitaria debe ser xenerosa e inmediata, pero tamén de calidade. Así, os recursos destinados á axuda de emerxencia e a reconstrución deben ser desligados dos intereses comerciais dos doantes, que non xeren novo endebedamento (en forma de doazóns en lugar de créditos), e libres de calquera condicionalidad. Á vez chamamos aos países e institucións financeiras a cancelar de forma inmediata e incondicional a ilexítima débeda externa que Haití segue pagando até hoxe, a pesar de ser o país máis empobrecido de América Latina.

Ditas accións deberían ser asumidas como propias de forma inmediata polo Goberno español. Así, este debería comprometerse a non utilizar instrumentos como os créditos FAD na axuda de emerxencia e para a reconstrución de Haití, e comprometer no seu lugar doazóns libres de intereses comerciais e económicos. Demandamos tamén ao Goberno español a cancelación inmediata e sen condicións dos preto de 30 millóns de euros de débeda externa que Haití debe ao Estado español[ii]. Esta cifra supón 10 veces a achega da cooperación española anunciada hoxe pola Vicepresidenta do Goberno para axuda de emerxencia a Haití.

Así mesmo instamos o Goberno español a que apreme ao Banco Interamericano de Desenvolvemento e ao Fondo Monetario Internacional, principais acredores de Haití e de cuxos órganos de decisión forma parte o goberno, así como ao resto de gobernos da Unión Europea e do mundo, para que procedan tamén cunha cancelación total, inmediata e incondicional da débeda externa de Haití, así como con axuda de emerxencia e reconstrución substancial, incondicional e non reembolsable. Neste sentido non creemos que o crédito de 100 millóns de dólares que o FMI planea ofrecer a Haití dentro do seu Programa de Redución da Pobreza e Crecemento sexa a mellor forma de axudar á reconstrución en Haití.Finalmente, a campaña Quen debe a Quen? adhírese ao chamamento de Xubileo Sur para reparar a Haití pola inxustiza estrutural que sufriu, que agrava as consecuencias do terremoto. Convidamos a difundir amplamente o manifesto “Solidaridad y respeto a la Soberanía Popular: Haití nos Llama” (http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1698)


Notas

[i] A Campaña “¿Quién debe a Quién?” la conforman os seguintes colectivos: Agermanament sense fronteres, ACSUR-Las Segovias, Àgora Nord – Sud, AMARANTE Setem, Amigos de la Tierra España, ARA – l’Assemblea Revolucionària d’Artés, Associació de Cooperació per la Pau, Associació Castellví Solidari, Associació per el Desenvolupapment i la Integració Beni Snasen de Catalunya -ADIB-, Attac-Catalunya, Attac-Madrid, Comitè de Suport al MST de Barcelona (Comité de Apoyo al Movimiento Sin Tierra (Brasil) de Barcelona), Consell de la Joventut de Barcelona, Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, Coordinadora d’ONGs de Tarragona, Cristianos de Base de Madrid, Derechos para Tod@s, Dones x Dones, Ecologistas en Acción, Educació Sense Fronteres, Enginyeria sense Fronteres, Entrepobles / Entrepueblos / Entrepobos, Espacio Alternativo, Espacio Horizontal contra la Guerra, Federación Asturiana de ONGs para el Desarrollo, Federació Catalana d’ONGs pel Desenvolupament, IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), Intersindical AlternatiVa de Catalaunya (IAC), IU, Justicia i Paz, Mans Unides (Barcelona), Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya, Mon3, Observatori del Deute en la Globalització, Observatori DESC, OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional), ONU Veto NO, Paz con Dignidad, Partit Humanista, Proyecto Cultura y Solidaridad, Red África Europa, Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE Madrid, XCADE Barcelona, RCADE Ciudad Real, RCADE Córdoba, RCADE Badajoz, RCADE Vigo, RCADE Cartagena, RCADE Palencia), Rubi Solidari, Servei Civil Internacional- Catalunya, SETEM-Catalunya, Sitges Solidari, Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED), Veterinarios sin Fronteras.

[ii] Haití forma parte da Iniciativa de alivio da débeda para os países empobrecidos altamente endebedados (coñecida como HIPC polas súas siglas en inglés). En xuño de 2009 Haití chegou ao momento de culminación da devandita iniciativa, sendo beneficiario dunha cancelación de débeda de 1.200 millóns de dólares. Esta cancelación foi acordada en xuño pasado tanto polos acredores multilaterais (Banco Mundial, FMI e Banco Interamericano de Desenvolvemento) como bilaterais (Club de París), e non tras o terremoto como informaron algúns medios de comunicación. Dita redución da débeda concedeuse a Haití tras a aplicación de duros axustes e reformas económicas.

A pesar da importante redución, Haití segue tendo unha débeda externa de 641millóns de dólares. A orixe desa débeda está en gran medida no réxime ditatorial de Duvalier, polo que podemos considerala unha débeda odiosa e ilexítima. A metade desta débeda é co Banco Interamericano de Desenvolvemento e co FMI. A outra metade é bilateral, destacando a débeda con Venezuela e Taiwan. En 2010 Haití ten un pago da débeda ao FMI e ao BID duns 10 millóns de dólares, que serian moi necesarios para a recuperación do país (fonte www.jubileeusa.org).

Parte desta débeda é tamén co Estado español (28,57 millóns de dólares segundo os últimos datos dispoñibles de 31/12/98, o que supuña un 0,34% da débeda da que é acredor). A pesar do compromiso do Goberno cancelar a débeda dos países que chegasen ao momento de culminación da Iniciativa HIPC, dita cancelación resta pendente para con Haití. En calquera caso, o compromiso do Goberno era de cancelar o 60% da débeda e realizar unha conversión de débeda co 40% restante, de maneira que o país debería depositar os recursos correspondentes a ese 40%, en moeda local, nun fondo fiduciario. O chamado de Quen debe a Quen? é para unha cancelación inmediata e incondicional do 100% da devandita débeda.

You may also like...