Category: Sen categorizar

O concello de ribadeo aposta pola Compra Pública Responsable

O concello de ribadeo aposta pola Compra Pública Responsable

O concello de Ribadeo ten sido o primeiro de Galicia en aprobar en Pleno a moción sobre Compra Pública Responsable presentada por Amarante e Verdegaia en case medio centenar de concellos. A aprobación desta...

Café en galego

Café en galego

Amarante ven de sacar unha liña de  café de comercio xusto colombiano por medio dun acordo coa tostadora CIVIT. Tratase do primeiro café de comercio xusto etiquetado en galego, cure que se ven a...

Auditadas as contas

Auditadas as contas

Vimos de auditar a súa contabilidade entre os anos 2004-2009.Do traballo do auditor se desprende a “imaxe casino netherlands fiel do patrimonio e da situación financeira” en todos estos anos. Unha mostra máis da...

Semana Galega de Comercio Xusto

Semana Galega de Comercio Xusto

A Semana Galega de Comercio Xusto, stuff durante o mes de abril, drugstore está vertebrada en tres espacios claramente definidos. Por unha banda a celebración de un Seminario monografico sobre temas relacionados co consumo...

Finanzas Éticas

Finanzas Éticas

Un dos obxectivos prioritarios desta campaña é denunciar o impacto das inversións de diferentes bancos. Para esto elixiuse a BBVA e Santander como exemplo representativo da banca española. O primeiro paso foi encargar unha...

Resposabilidade Social Corporativa

Resposabilidade Social Corporativa

As políticas de Responsabilidade Corporativa das empresas son elementos de capital social que algunhas empresas están a incorporar ainda que a maioría segue a estar moi lonxe das mesmas ou cando se incorpora o...

Compra Pública Ética

Compra Pública Ética

A Compra Pública Ética materializa o esforzo das Administracións para dotarse de mecanismos que lles aseguren que os produtos adquiridos como consumidores no mercado, clinic foron elaborados respectando os dereitos fundamentais dos traballadores e...