CONTACTA

– Tenda de comercio xusto e grupo local Pontevdra:
Podes atoparnos na tenda de comercio xusto en Pontevedra. 
Rúa San Román, find 9
Correo electrónico: central@amarantesetem.org
– Amarante Setem Compostela: compostela@amarantesetem.org
– Distribuidora de produtos de comercio xusto: cxusto@amarantesetem.org
– Teléfono de contacto: 986 84 81 59